تعریف بیمه و بیمه گری
بیمه ایران

تعریف بیمه و بیمه گری+ اصطلاحات بیمه ای که باید بدانیم

مقش بیمه در زندگی

بیمه، عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد را حق بیمه  و آنچه را که بیمه می شود را، موضوع بیمه می نامند.

اصطلاحات بیمه ای که قبل از خرید بیمه باید بدانیم

تعریف کلی بیمه، بیمه گر، بیمه گذار، حق بیمه

این تعریف گرچه کامل نیست، اما رابطه حقوقی بین دو طرف قرار داد بیمه را بیان می کند. به هر حال تعریف هایی که به این ترتیب از بیمه شده است نواقص زیادی دارد، زیرا قرار داد بیمه، دارای جنبه های فنی است که درتعریف فوق مورد غفلت قرارگرفته است.

بیمه به چند دسته کلی تقسیم شده است؟

در تعریف کلی بیمه به سه دسته اصلی اشخاص، اموال و مسؤلیت تقسیم شده است که در زیر به طور مفصل به بررسی آن پرداخته ایم.

بیمه اشخاص چیست؟

بیمه اشخاص شامل ۳ نوع بیمه‌ می‌شود: بیمه عمر, بیمه حادثه و بیمه درمان

بیمه اشخاص همان طوری که از اسمش پیداست، بیمه‌ای است مربوط به جان و سلامتی اشخاص.

بیمه اموال چیست؟

در بیمه اموال، اموال و دارایی‌های افراد بیمه‌ می‌شود که شامل دسته بندی زیر می باشد:

 • بیمه های مربوط به ماشین و موتورسیکلت، بیمه شخص ثالث، بیمه بدنه و آتش سوزی
 • بیمه های مهندسی
 • بیمه حمل و نقل کالا

بیمه مسئولیت چیست؟

یکی دیگر از انواع بیمه، بیمه مسئولیت است. در این بیمه مسئولیت افراد در برابر موضوعات مختلف بیمه‌ می‌شود.

بیمه مسئولیت ۴ دسته کلی دارد:

 • بیمه مسئولیت عمومی (بیمه مسئولیت جامع شهرداری، بیمه مسئولیت تابلوهای تبلیغاتی، بیمه مسئولیت مدیران مراکز آموزشی و ….)
 • بیمه مسئولیت حرفه‌ای (بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان، پیراپزشکان، مهندسان و…، بیمه مسئولیت حرفه‌ای مهدکودک، بیمه مسئولیت حرفه‌ای شهربازی و اماکن تفریحی و…)
 • بیمه مسئولیت تولیدکنندگان کالا (بیمه مسئولیت ناشی از تولید)
 • بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان

به غیر از این سه دسته بیمه ای که نام برده شد بیمه های دیگری هم در صنعت بیمه وجود دارد که کاربرد کمتری دارند مثل:

 • بیمه وام‌های بانکی
 • بیمه‌ پول در صندوق
 • بیمه شتر مرغ
 • بیمه اسب
 • و…

تعریف بیمه از دیدگاه فنی

بیمه، عملیاتی است که به موجب آن یک طرف با پرداخت وجه یا وجوهی به نام حق بیمه، ریسک های تهدید کننده جان و اموال خود را به طرف دیگر واگذار می کند. واگزارنده ریسک را ، بیمه گذار و قبول کننده ریسک را، بیمه گر می نامند.

ریسک احتمال تحقق خسارت است و قبول کننده ریسک (بیمه گر) تعهد می کنددر صورت بروز خسارت برای بیمه گذار ، آن را حبران کند.

بنا به این تعریف عمل بیمه ای نیاز به تشکیلات معینی دارد و هنگامی می توان گفت موضوع بیمه در مقابل خطر بیمه شده است که از نظر فنی ، محاسبات دقیق متکی به آمار و احتمالات وجود داشته باشد.

بنابراین بیمه را از دیدگاه فنی اینطور می توان تعریف کرد:

عملی است که به موجب آن یک طرف بیمه گر با سازمانی به نام مؤسسه بیمه، تعهد می کند در ازای دریافت وجه یا وجوهی از گروهی که هر یک از افراد گروه به این سازمان می پردازد، در صورت وقوع یا بروز حادثه معینی برای آنها، خسارت وارده را جبران کند یا وجه معینی را بپردازد.

تعریف بیمه از دیدگاه مالی

بیمه، عملیاتی است که با استفاده از آن، آثار مالی هزینه های احتمالی، غیر عادی و غیر مترقبه در یک دوره بلند مدت سهیم شده و به عنوان حق بیمه به صورت هزینه های عادی درهر سال مالی نمایان می شود.

از دیدگاه مالی، در یک جمله می توان گفت: بیمه ابزاری است برای تبدیل هزینه های غیر قابل پیش بینی به هزینه های قابل پیش بینی است.

انواع بیمه و معرفی بیمه های بازرگانی

باتنوع به ریسک ها، قرارداد های بیمه نیزانواع متعددی دارند.به طور کلی عملیات بیمه گری به دو بخش بیمه های اجتماعی وبیمه های بازرگانی تقسیم می شوند.

۱- بیمه های اجتماعی

تامین اجتماعی از وظایف دولت هاست و معمولا این تأمین، از طریق بیمه های اجتماعی میسر است. ازمهم ترین پوشش های بیمه اجتماعی درایران می توان به این موارد اشاره کرد:

 • حوادث و بیماری ها
 • بازنشستگی
 • از کار افتادگی
 • غرامت دستمزد
 • کمک ازدواج
 • بیکاری
 • بادراری

۲- بیمه های بازرگانی

از آنجا که پوشش هایی که توسط نظام اجتماعی برای تامین خسارات ارائه می شود، محدود بوده و همه ابعاد زندگی اجتماعی و اقتصادی افراد را در برنمی گیرد، بیمه های بازرگانی در انواع مختلف به وچود آمده اند که شرکت های بیمه بازرگانی آن را عرضه می کنند.

به طور کلی بیمه های بازرگانی که موضوع فعالیت های شرکت بیمه است، از نظر موضوع به بیمه های اموال، بیمه های مسولیت و بیمه های اشخاص تقسیم می شوند و انواع قرارداد های بیمه با توچه به موضوع بیمه در این مجموعه قرار می گیرند.

۲-۱) بیمه های اموال

در بیمه های اموال، موضوع بیمه دارایی ها واموال است و از انواع آن می توان به این بیمه ها اشاره کرد:

الف- بیمه های آتش سوزی

بیمه آتش سوزی چگونه به وجود آمد؟

در سال ۱۶۶۶، آتش سوزی بسیار بزرگی در شهر لندن رخ داد که سبب به وجود آمدن اولین بیمه آتش سوزی شد.

در بیمه آتش سوزی ، خسارات وارده به اموال دارایی هایی که وقوع یا شروع آتش سوزی مسبب آن بوده ، توسط بیمه گر جبران می شود.

با توجه به اینکه وقوع آتش سوزی همواره محتمل است ،اموال منقول و غیر منقول از قبیل ساختمان، اثاثیه و..باید در مقابل خطرات آتش سوزی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.بدیهی است ، چنانچه موارد بیمه شده به قیمت واقعی بیمه نشود، بیمه گر به نسبت مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی مال ، مسول جبران خسارت خواهد بود.

به همراه خطر آتش سوزی، بعضی از خطرات تبعی از قبیل سرقت ، سیل ، زلزله، طوفان، ضایعات ناشی از آب، برف، سقوط هواپیما هم چنین شورش و بلوا و اعتصاب، در مقابل حق بیمه اضافی، بیمه می شوند. به بیمه آتش سوزی و خطرات تبعی معروف است. در ایران، بیمه گران به لحاظ فروش بیشتر و آسان تر بیمه های آتش سوزی ، اقدام به طراحی انواع بیمه های آتش سوزی کرده اند.

برای اطلاع از انواع بیمه های آتش سوزی، کلیک کنید.

ب- بیمه حمل و نقل کالا( بیمه باربری)

اولین بیمه های حمل و نقل در حمل و نقل دریایی استفاده شده است. بیمه دریایی احتمالاِّ در قرن های ۱۱و ۱۲ میلادی در منطقه ای در شمال ایتالیا به وجود آمده است.

بیمه باربری باتوجه به نوع کالا و مسیرحمل باشرایط گوناگونی صادر می شود که به مواردی از آن می پردازیم .

 • بیمه باربری باشرایط c:

بیمه باربری با شرایط c، کالای بیمه گذار را در مقابل آتش سوزی، حادثه، وسیله نقلیه، عدم تحویل یک بسته کامل ، خسارت ناشی از زیان همگانی یا هزینه های نجات و تلف شدن یک بسته کامل هنگام بارگیری، انتقال یا تخلیه از کشتی، بیمه می کند.

 • بیمه باربری با شرایط B:

خطرات تحت پوشش در بیمه باربری با شرایط B عبارت است از خطرات تحت پوشش شرایط      

C، به انضمام خطرات دزدی، آبدیدگی، شکست، ریزش، چنگک زدگی، روغن زدگی، و خسارات ناشی از کالاهای مجاور و خسارت جزئی طوفان دریا.

 • بیمه باربری با شرایط A:

در بیمه باربری با شرایط A، همه خطرات تحت پوشش قرار می گیرد ولی دامنه تأمین آن به هیچ وجه شامل عیب ذاتی، تأخیر در حمل، جنگ، شورش، اعتصاب و بلوا نمی شود.

 • بیمه باربری داخلی:

در بیمه باربری داخلی، خسارت ناشی از آتش سوزی و حادثه وسیله نقلیه حامل کالا، بیمه می شود . این بیمه برای محموله هایی که در داخل و خارج از کشور حمل می شوند ، مورد استفاده قرار می گیرد.

ج- بیمه های اتومیبل

امروزه در بسیاری از جوامع ، بیمه اتومبیل یکی از رشته های اصلی بیمه است.این رشته از بیمه، با عمری بیش از یک صد سال، به عنوان یکی از جدیدترین انواع بیمه، پس از اختراع اتومبیل و رویارویی مردم با مشکلات و خطرات آن، به وجود آمده و به مرور پیش رفت کرده که هریک در قالب خاصی و به عنوان بخشی از بیمه اتومبیل ، متداول و موجب فعالیت بیمه گران شد و مورد استفاده صاحبان اتومبیل قرار گرفت. از انواع بیمه های اتومبیل می توان به بیمه های زیر اشاره کرد:

 • بیمه بدنه اتومبیل:

بیمه اتومبیل به دو شاخه اصلی بیمه مسولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در مقابل اشخاص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل تقسیم می شود.در بیمه نامه بدنه، اتومبیل بیمه شده در مقابل خطرات سرقت، آتش سوزی، انفجار وحادثه بیمه می شود و خسارت جزئی و کلی وارده به اتومبیل بیمه شده، اعم از دستمزد تعمیرات و ارزش لوازم به قیمت روز حادثه پرداخت می شود.

 • بیمه مسولیت مدنی اتومبیل (شخص ثالث):

تعهد بیمه گر در بیمه های مسولیت مدنی اتومبیل، جبران زیان وارده به اشخاص ثالثی است که به دلیل مسولیت راننده اتومبیل بیمه شده، زیان می بینند.

 • بیمه حوادث سرنشین:

بیمه حوادث سرنشین یکی دیگر از پوشش های بیمه اتومبیل است که به موجب آن بیمه گر تعهد می کند غرامت صدمات بدنی(فوت ، نقص عضو و هزینه معالجه پزشکی) سرنشینان وسیله نقلیه بیمه شده، اعم از راننده و مسافر را که به علت حادثه اتومبیل بیمه شده ایجاد شده است، جبران کند.

د- بیمه های مهندسی

صنعتی شدن اروپا در قرن نوزدهم ضرورت ارائه انواع دیگر بیمه، از جمله بیمه های مهندسی رافراهم آورد. قبل از طراحی این نوع بیمه ها، هریک از اشخاصی که به نحوی در اجرای یک پروژه صنعتی ذی نفع بودند، برای تامین پوشش بیمه ای، خود اقدام به انعقاد قرار دادهای مختلف در مقابل خطرات اصلی مانند : آتش سوزی ، صاعقه، انفجا، سرقت، سیل، زلزله و مسولیت در مقابل اشخاص ثالث می کردند.

که این امر در بیشتر موارد بیمه گذاران را هنگام خسارت با مشکلات فراوانی از قبیل بیمه مضاعف و مراحل مربوط به اصل قائم مقامی مواجه می کردند.

بیمه مهندسی
 • بیمه تمام خطر نصب:

بیمه تمام خطر نصب، کلیه خطرات محتمل در زمان نصب و راه اندازی ماشین آلات و لوازم و همچنین نصب هر نوع بنای اسکلت فلزی، تحت پوشش بیمه بوده و خسارت وارده قابل جبران است.

 • بیمه تمام خطر مقاطعه کاری:

این نوع بیمه ، رشته نسبتا جدیدی از بیمه های مهندسی است که در آن خسارات وراده به عملیات مورد مقاطعه، لوازم و تجهیزات ساختمانی با ماشین آلات ساختمانی، همچنین خسارات مادی و صدمات جسمی وارد به اشخاص ثالثی که به واسطه ی اجرای یک پروژه ساختمانی ایجاد می شود، تحت پوشش جامع و کافی قرار می گیرند.

علاوه بر بیمه هایی که توضیح داده شد، بیمه های دیگری هم نیز وجود دارد مثل بیمه هواپیما، بیمه کشتی و…

۲-۲) بیمه های مسولیت

این بیمه ها در انواع مختلفی عرضه می شوند وموضوع بیمه در اغلب آن ها، پوشش بیمه مسؤلیت جانی و مالی بیمه گذار نسبت به کارکنان و اشخاص ثالث است.

برخی از انواع این بیمه نامه ها عبارتند از:

 • بیمه مسولیت حرفه ای پزشکان
 • بیمه مسولیت حرفه ای مدیارن و مسؤل فنی بیمارستان ها، کلینیک ها و درمانگاه ها
 • بیمه مسؤلیت مدنی کارفرمایان واحد های صنعتی، تولیدی و خدماتی در مقابل کارگران
 • بیمه مسولیت مدیران هتل ها، مهمان سراها و..
 • بیمه مسولیت مدنی مدیران و نجات غریق ها و…
 • بیمه مسولیت باشگاه ورزشی، شهربازی و…
 • بیمه مسولیت دارندگان و سرویس کاران آسانسور

و…

۲-۳) بیمه های اشخاص

از انواع بیمه های اشخاص می توان موارد زیر را نام برد:

الف- بیمه حوادث بدنی

هم چنان که خطرات و پیشامد های گوناگونی، اموال و دارایی افراد را تهدید می کند، مخاطرات بی شماری نیز متوجه سلامتی و حیات انسان هاست که جهت حمایت اقتصادی افراد در مقابل خسارات ناشی از حوادث گوناگون، بیمه نامه ای تحت عنوان بیمه نامه حوادث تنظیم و عرضه شده که پوشش های این بیمه عبارتند از :

 • فوت نقص عضو دائم
 • هزینه های پزشکی ناشی از حادثه
 • غرامت روزانه

این بیمه نامه به دو صورت انفرادی صادر می شود .

بیمه حوادث انفرادی چیست ؟

بیمه حوادث گروهی چیست؟

از نامش مشخص است که بیمه حوادث گروهی، یک گروه را بیمه می کند، مانند کارگران یا کارکنان یک شرکت و بیمه حوادث فردی، یک فرد را بیمه می کند.

کسب آرامش و اطمینان خاطر از تأمین آتیه افراد مورد علاقه و اعضای خانواده هر شخص از نیاز های فطری و دیرین انسان به شمار می آید و ایجاد امنیت مالی برای  این گونه وابستگان ، حاکی از عاقبت اندیشی و دوربینی افراد است.

ب- بیمه های عمر

بر مبنای این بیمه و به منظور رفع بخشی از تشویق خاطر موجود، بیمه های عمر متداول و رایج شده اند که بر اساس آن، شخص، خود یا وابستگان خود را برای مدت معین و با سرمایه ی معینی بیمه می کند. سرمایه مشخص شده در بیمه نامه به ذی نفع های مندرج در آن پرداخت می شود.

حتما بخوانید:هر آنچه درباره‌ی بیمه عمر نمی‌دانید!+صفر تاصد پوشش های بیمه عمر

نکته : با توجه به حق بیمه ای که پرداخت می کنید و باتوجه به وجود شرکت های بیمه ای نامعتبر این مقاله را قبل از خرید بیمه ،مطالعه نمایید یا جهت مشاوره رایگان در خصوص انواع بیمه ها با ما تماس بگیرید.

بیمه عمر به طور کلی به دو دسته انفرادی و گروهی تقسیم می شود.

 • بیمه عمر گروهی: توسعه و گسترش روز افزون مؤسسات تولیدی و خدماتی و توجه به مسائل رفاهی و تأمین کارکنان و خانواده های آنها از مواردی است که به خصوص در سال های اخیر ضرورت آن به خوبی احساس شده است و با گذشت زمان تأکید و اهمیت بیشتری یافته است تا جایی که  در بعضی از کشور ها تأمین گروهی بیمه های اشخاص به صورت پوشش اجباری در آمده است.در ایران نیز بیمه عمر و حوادث گروهی کارکنان دولت اجباری است.

به تعریف دیگر بیمه عمر گروهی، بیمه گذار طرف قرار داد بیمه گر، اغلب شخص حقوقی مانند شرکت، مؤسسه است.  در این بیمه، در واقع بیمه گر با بیمه گذار طرف است و طبیعی است که وظیفه پرداخت حق بیمه نیز به عهده بیمه گذار باشد.

مهم ترین بیمه کدام است؟

 • بیمه عمر انفرادی: از مهم ترین انواع بیمه نامه می توان به بیمه عمر و پس انداز اشاره نمود. در پس انداز ،تعهد بیمه گر عبارت است از پرداخت مبلغ بیمه در صورت فوت بیمه شده در طول مدت بیمه یا پرداخت سرمایه بیمه در صورت حیات و زنده بودن بیمه شده در پایان مدت بیمه.به این ترتیب در این بیمه نامه، ایفای تعهد بیمه گر، حتمی و قطعی است و با سایر بیمه ها که تعهد بیمه گر در آنها مشروط به وقوع حادثه و فوت در طول مدت بیمه است، تفاوت دارد.

برای اطلاعات بیش تر و جامع تر در خصوص بیمه عمر انفرادی کلیک کنید حتما جواب سوالات شما در این مقاله وجود دارد.

بیمه های درمانی

بیمه های درمان:

بیمه های درمان قسمتی از آن به عهده بیمه های تأمین اجتماعی است و معمولا بخش تکمیلی آن به بیمه های بازرگانی واگذار شده است. از بیمه های درمان می توان به بیمه هزینه های بیمارستانی را نام برد که دو نمونه آن عبارت است از:

 • بیمه گروهی درمان
 • بیمه درمان مسافران عازم به خارج از کشور

برای مشاوره رایگان با تیم کارشناسان بیمه نصری تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *