بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه مهندسی بیمه نصری بیمه‌مسئولیت مسئولیت

هدف بیمه تمام خطرپیمانکاران (C.A.R) چیست؟

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران (CAR)، بیمه نامه ای است برای حفظ منافع کارفرما و پیمانکارانی که در کارهای عمرانی مانند ساخت ساختمان های مسکونی، تجار، انبار، بیمارستان، مدرسه، کارخانه، جاده، پل، پل عابرپیاده، اسکله، کانال، تونل، آب انبار، بندر، شبکه فاضلاب، کانال ارتباطی، فرودگاه، آشیانه هواپیما، ساختمان های موتورخانه اشتغال دارند.

تامدت ها، بیمه تمام خطر پیمانکاران را بیمه گران اموال صادر می‌کردند و وجود بیمه نامه آتش سوزی که ساختمان در حال ساخت رانیز پوشش می‌داد، امری نامتعارف نبود.با این وجود، با توجه به پیچیدگی های موجود در بیشتر پروژه های ساخت و ساز، روش های ساخت جدید تر و طرح های جدید، بیمه گران بایستی نیاز به وجود بیمه نامه هاسی خاص را می‌پذیرفتند.

هدف بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)  

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران در عمل، پوششی جامع برای تمام پروژه های عمرانی است که از زمان رسیدن نخستین محموله مصالح در سایت آغاز می‌شود و تا زمان اجرای پروژه و در طول دوره نگه داری ادامه دارد.

این پوشش بر پایه “بیمه تمام خطر” است.به عبارت دیگر، خطر ها به جز استثنائات بیمه نامه، پوشش دارند.بیمه تمام خطر بدین معنی است که بیمه نامه، خسارات ناگهانی و پیش بینی نشده ای که در مدت بیمه به اموال بیمه گذار در مکان ساخت پروژه وارد می‌شود را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد.

ممکن است منافع کارفرما در شرایط بیمه نامه قید شود، اما در دوره نگه داری، پوشش بیمه ایرا به خساراتی که پیمانکاران بر اساس شرایط قرار دادد در قبال آن مسؤل هستند، محدود می‌شود.

دامنه پوشش در بیمه (C.A.R)

۱- خسارت مالی

پوشش مالی این بیمه نامه برای تمام یا قسمتی از اموال درج شده در جدول مشخصات که در زمان خرید بیمه نامه به شرکت بیمه اعلام شده  تحت پوشش می‌باشد. اگر در طول مدت بیمه نامه پیمانکاران خسارت فیزیکی در اثر خطرات گفته شده و تحت پوشش در بیمه نامه به اموال وارد شود و اموال بیمه شده از بین برود به طوری که مستلزم تعمیر و یا تعویض باشد، شرکت بیمه به انتخاب خود با پرداخت نقدی یا تعمیر و یا تعویض مورد آسیب دیده خسارت را در هر حادثه تا سقف مشخص شده در بیمه نامه جبران خسارت را انجام می‌دهد.

در خسارت‌های مالی باید موارد زیر در فرم پیشنهاد بیمه نامه تکمیل و به شرکت بیمه اطلاع داده شود:

 • مبلغ مورد پیمان
 • رقم تعدیل پیمان
 • مصالح و مواردی که توسط صاحبکار تهیه می‌شود.
 • لوازم و تاسیسات و تجهیزات ساختمانی از قبیل چوب بست، پل های موقت، لوازم و تاسیسات تولید برق، تاسیسات آبرسانی، دفترکارگاه ، انبارها و ساختمان‌های موقت و امثال آن‌ها.
 • ماشین آلات ساختمانی که باید فهرست کلیه ماشین آلات با ارائه ارزش روز و مشخصات فنی هرکدام
 • هزینه حمل درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب
 • میزان برداشت ضایعات تا سقف مشخص و قابل تامین
 • اگر شما در بیمه  نامه پیمانکاران، پوشش برداشت ضایعات را داشته باشد در زمان خسارت هزینه برداشت ضایعات مربوط به خسارت را جبران می‌کنند.
 • جبران خسارت مسئولیت در قبال اشخاص ثالث

۲- خسارت جانی

مسؤلیت قانونی در مقابل اشخاص ثالث بابت خسارت مالی یاصدمه بدنی می‌تواند هم‌زمان با خسارت مالی تحت پوشش در بیمه نامه تمام خطر نیز، پوشش داده شود.مسؤلیت مدنی در قبال اشخاص ثالث، در قالب بخش مجزائی از بیمه نامه پوشش داده می‌شود.

 • میزان سقف صدمات جسمانی که ممکن است بیماری اشخاص ثالث ناشی از حادثه به صورت فوت و یا نقص عضو اتفاق بیافتد
 • از بین رفتن و یا رسیدن آسیب به اموال اشخاص ثالث که علت حادثه به صورت مستقیم یا به علت عملیات ساختمانی یا نصب اقلام بیمه شده در بخش اول بیمه نامه (به صورت خسارات مالی) در مدت اعتبار بیمه نامه و در محل اجرای طرح مجاور اتفاق بیافتد.
 • اگر خسارتی (مالی یا جانی) به افراد ثالث وارد شود پرداخت هزینه‌های زیر از طریق این بیمه نامه به بیمه گذار انجام می‌گیرد.
 • همه هزینه‌ها و مخارج مربوط به دادرسی پرونده خسارت که بیمه گذار درخواست دارد
 • همه خسارات و هزینه‌هایی که بیمه گذار با رضایت کتبی شرکت بیمه‌گر در بیمه نامه به عهده گرفته باشد.
 • خسارات وارد به اموال مجاور، اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمی‌باشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه می‌دهد، می‌تواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد.

نکته:  همه خسارات و پوشش‌های گفته شده بر اساس سقف تعهدات درج شده در بیمه نامه و موارد درج شده شده در بیمه نامه قابل پیگیری و پرداخت می‌باشد.

افزون بر پوشش های اصلی که در بالا بیان شد، بیمه های مهندسی پوشش های اضافی را هم شامل می‌شود.

استثنائات بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)

بیمه تمام خطر پیمانکاران، تنها چند استثناء دراد و اینها همان استثنائاتی است که در بازار بین المللی بیمه اعمال می‌شود. اینها معمولاً خطرات غیر قابل بیمه شدن نامیده می‌شوند.این استثنائات در بیمه نامه نام برده می‌شوند و عبارتند از:

استثنائات کلی (قابل اعمال در تمام بخش های بیمه نامه)

 • خسارت ناشی از جنگ و عملیات شبه جنگی، شورش و غیره.
 • خسارت ناشی از فعالیت های هسته ای، تشعشع یا آلودگی رادیواکتیو
 • خسارت ناشی از اقدام عمدی و یا سهل انگاری عمدی بیمه گذار یا نماینده او
 • توقف جزئی یا کلی کار

حتما بخوانید: بیمه شکست ماشین آلات،چیست و شامل چه خطراتی می‌شود؟

استثنائات بخش خسارت مالی

 • مبلغی به عنوان کسورات، که در هر حادثه و درمدت بیمه بر عهده بیمه گذار است.
 • خسارتی که فقط در زمان صورت برداری موجودی اموال کشف می‌شود.
 • خسارت یا آسیب ناشی از فرسودگی، فساد تدریجی ناشی از شرایط جوی و یا خرابی های حاصل از عدم استفاده، زنگ زدگی،خراشیدگی سطوح رنگ شده
 • خسارت یا آسیب ناشی از طراحی معیوب
 • هزینه تعویض، تعمیر یا رفع عیب و نواقص ناشی از مصالح و ساخت نامرغوب
 • هزینه های لازم برای اصلاح هر اشتباه در مرحله ساخت مگر این که اشتباهات منجر به آسیب یا خسارت فیزیکی شده باشند.
 • هزینه های لازم برای اصلاح هر اشتباه در محله ساخت
 • خسارت به بایگانی، نقشه ها، حساب ها، صورتحساب ها، پول، تمبرو…
 • هرگونه خسارت تبعی، جرایم و عدم اجرا
 • خسارت وسایل نقلیه مجاز برای استفاده در جاده، وسایل نقلیه دریایی و هوایی

 استثنائات بخش مسؤلیت مدنی در قبال اشخاص ثالث

 • کسورات مشخص شده در بیمه نامه که در هر مورد اعلام خسارت بر عهده بیمه گذار است.
 • هزینه های انجام شده در اجرای مجدد یا درست کردن و تعمیر و تعویض هریک از موارد تحت پوشش در بخش یک بیمه نامه.

مدت بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)

بیمه تمام خطر پیمانکاران از زمان رسیدن اولین حموله مصالح در مکان پروژه یا زمانشروع کار، هرکدام که زودتر باشد، شروع و تا زمان مشخص شده در بیمه نامه یا پایان مرحله ساخت و تحویل کار به کارفرما ادامه می‌یابد.

یک امر بسیار رایج در بیمه تمام خطر پیمانکاران پوشش دوره نگه داری است تا پیمانکاران وظایف مشخص شده در قرار داد را انجام دهند. دوره نگه داری معمولا ۱۲ ماه است، اما ممکن است با توجه به نوع قرارداد ، این زمان کمتر یا بیشتر شود.تعیین مدت ساخت و دوره نگه داری در بیمه نامه ضروری است به این ترتیب، بیمه گذار می‌تواند در صورت عدم خاتمه قرارداد در زمان تعیین شده اقدام لازم برای درخواست تمدید بیمه را انجام دهد.

مبلغ بیمه و کم بیمه گی در بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)

شرایط بیمه تمام خطر پیمانکاران در این مورد عبارتند از:

 • مبلغ مورد بیمه برای خسارت مالی باید برابر باشد با ارزش کارهای پیمانکاری اجرا شده شامل مصالح، دستمزد، هزینه های نظارت، کریه حمل، هزینه های گمرک و کالاهایی کارفرما تهیه می‌کند.
 • مبلغ بیمه باید به اندازه هزینه تعویض اموال خسارت دیده با اموال جدید باشد و بیمه گذار می‌‌تواند این مبلغ را در صورت نوسان در قیمت مصالح، سطح دستمزد و قیمت ها، افزایش یا کاهش دهد.
 • در مورد تجهیزات ساخت، ماشین آلات و تجهیزات، مبلغ بیمه باید به اندازه هزینه تعویض اموال خسارت دیده با اموال جدید باشد.
 • در زمان وقوع خسارت، معمولاً معلوم می‌شود که مبلغ بیمه کمتر از مبلغی است باید بیمه می‌شد. در نتیجه خسارت قابل وصول توسط بیمه گذار به همین نسبت کاهش می‌یابد و این شرط به طورجداگانه ای برای هر یک از اموال بیمه شده اعمال می‌شود.
 • بیمه گذار باید برای پوشش مسؤلیت خود در قبال اشخاص ثالث حدود متعهدات متفاوتی را انتخاب کند.

تعدیل مبلغ بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)

مبلغ بیمه در بیمه نامه در پایان مدت بیمه نامه یا اتمام ساخت، بر مبنای ارزش واقعی اعلامی توسط بیمه گذار قابل تعدیل است. البته هرگونه افزایش یا کاهش در هزینه اولیه، تعدیل حق بیمه را در پی ندارد.

 

سرمایه مورد بیمه بیمه تمام خطر پیمانکاران (C.A.R)  

 • ارزش اقلام مورد نصب (شامل ارزش جایگزینی نوی اقلام مورد نصب با مورد مشابه که درصورت امکان از مبلغ پیمان جدا میشود)
 • حقوق و عوارض گمرکی (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)
 • هزینه حمل (درصورت وجود و امکان تفکیک از ارزش اقلام مورد نصب)
 • هزینه نصب (مطابق پیمان)
 • مصالح یا اقلام تهیه شده توسط کارفرما (درصورت وجود در مبلغ پیمان منظور نمیشود)
 • تعدیل (از آنجائیکه در پروژه های در حال احداث با مدت زمان چند ساله، ارزش کالا و خدمات در سنوات بعدی اجرای پروژه از ارزش آن در سال اول بیشتر بوده ولی مبلغ مورد بیمه در بیمه نامه ثابت می باشد، برای اینکه خسارت وارده به ارزش روز پرداخت گردد درصورت تمایل بیمه گزار مبلغی بین۱۰ تا۳۰ درصد مبلغ قرارداد به عنوان تعدیل تحت پوشش بیمه نامه قرار میگیرد)
 • لوازم و تجهیزات ساختمانی (ابزار کار پیمانکاران از قبیل داربست، اطاقکهای موقت، انواع موتور، پمپ، ژنراتور، دستگاه جوش، کمپرسور و … بوده که با خود از سر یک پروژه به پروژه دیگری میبرند)
 • برداشت ضایعات (مبلغی که برای پاکسازی محل کارگاه پروژه از ضایعات ناشی از خسارت یا تخریب قسمتهای غیرقابل استفاده درصورت تمایل بیمه گزار به سرمایه مورد بیمه اضافه میشود که معمولاً بین ۲ تا ۱۰ درصد مبلغ قرارداد میباشد.)
 • اموال مجاور (اموال متعلق یا دراختیار کارفرما و یا سایر پیمانکاران که در مجاورت پروژه قرار داشته و تحت پیمان پروژه مورد بیمه نمیباشد ولی از آنجائیکه کارفرما احتمال خسارت وارد به آنها را درهنگام اجرای پروژه میدهد، میتواند آنها را نیز تحت پوشش بیمه قرار دهد.)
 • مسئولیت درقبال اشخاص ثالث (میزان حد غرامت جانی و مالی قابل پرداخت به اشخاص ثالث بغیر از پرسنل کارفرما و پیمانکاران پروژه مورد بیمه که طبق نظر بیمه گزار تعیین میشود.)
 • رشته ساختمان: در برگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت ساختمانها و ابنیه اعم از چوبی، آجری،سنگی،بتنی،فلزی و نظایر آن.
 • رشته آب: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به بندها، سدهاو ساختمان نیروگاه آبی، سازه های هیدرولیکی و تونل های آب، مخازن آب و شبکه های توزیع آب،شبکه های جمع آوری و انتقال فاضلاب، کانالهای انتقال آب و شبکه های آبیاری و زهکشی،سازه های دریایی و ساحلی، احداث حوضچه و استخرهای پرورش و تکثیر آبزیان، عملیات ساختمانی(سیویل)تصفیه خانه های آب و فاضلاب و نظایر آن.
 • رشته حمل و نقل: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به ساخت راهها نظیر جاده های اصلی و فرعی،بزرگراهها،آزادراهها، راههای ریلی، باند فرودگاه، سیستم های انتقال هوایی پایه دار،تونل ها، پل ها، راه های زیرزمینی، سیستمهای حمل و نقل(تهیه، نصب، نگهداری و تعمیر تجهیزات) و راهداری و عملیات آسفالتی و نظایر آن.
 • کاوشهای زمینی: دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به اکتشاف، حفاری، استخراج، حمل و بهره برداری از مواد غیر زنده موجود در پوسته زمین(در خشکی و آب)، کاوشهای غیر مستقیم روش خشکی، حفاری های آبی، هیدروکربوری و تزریق مواد و دفن زباله، کاوشهای دریایی، حفاری در بستر دریا و ژئوتکنیک، بهره برداری از مواد بستر دریا(به جزهیدروکربورها)، سیستمهای ثابت انتقال مواد در دریا و ایستگاههای آن شامل آب، فاضلاب،هیدروکربوری و دیگر مواد، آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن روباز(در خشکی)و آماده سازی و ساخت و بهره برداری از معادن زیرزمینی(در خشکی)و نظایر آن.
 • رشته کشاورزی: دربرگیرنده امور پیمانکاری در زمینه جنگل کاری و درخت کاری،آبیاری،بهسازی و اصلاح اراضی،آبخیزداری و آبخوان داری،مالچ پاشی و تثبیت شن روان، عملیات زراعی،کاشت و برداشت محصولات عمده و استراتژیک،مرتع داری و ایجاد مراتع دست کاشت، ایجاد فضای سبز و نگهداری آن، امور دامپروری شامل (طیور، گاوداری، زنبورداری و گوسفند داری)، شیلات و آبزیان و نظایر آن.
 • رشته مرمت آثار باستانی:دربرگیرنده امور پیمانکاری مربوط به مرمت آثار باستانی.

پیمانکاران چه رشته هایی به بیمه تمام خطر پیمانکاران نیاز دارند؟

در صورت نوسان در قیمت مصالح، دستمزد و.. آیا باید مبلغ بیمه هم تغییر کند؟

بله مبلغ بیمه باید به اندازه هزینه تعویض اموال خسارت دیده با اموال جدید باشد و بیمه گذار می‌‌تواند این مبلغ را در صورت نوسان در قیمت مصالح، سطح دستمزد و قیمت ها، افزایش یا کاهش دهد.

برای گرفتن مشاوره رایگان و خرید بهترین بیمه از معتمدترین نمایندگی با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *