مواردی که بیمه نامه آتش سوزی باطل می‌شود
آتش‌سوزی بیمه ایران بیمه نصری بیمه‌اموال

در چه شرایطی بیمه نامه آتش سوزی باطل می‌شود؟

هدف از این نوشته، پرداختن به وظایف بیمه گذار پس از وقوع حادثه آتش سوزی، طبق شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی شرکت بیمه ایران می‌باشد.

در شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی، بیمه گذار وظایفی دارد که پس از وقوع حادثه آتش سوزی می‌بایستی به آن ها عمل کند تا حق ادعای خسارت از شرکت بیمه گر را داشته باشد.

باید به این نکته توجه داشت که، عمل نکردن به وظایف، موجب باطل شدن بیمه نامه آتش سوزی می‌شود.

در ادامه این مطلب به وظایف بیمه گذار و مواردی که باعث باطل شدن حق بیمه گذار می‌شود، می‌پردازیم.

وظایف بیمه گذار پس از وقوع حادثه آتش سوزی

طبق ماده ۲۳ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی بیمه ایران، پس از وقوع حادثه بیمه گذار باید به موارد زیر عمل کند:

  • حداکثر مدت پنج روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بیمه گر را مطلع نماید.
  • حداکثر ظرف ۱۰ روز از زمان اطلاع از وقوع حادثه بایستی کیفیت حادثه، فهرست اشیاء نجات داده شده، محل جدید آنها و مبلاغ تقریبی خسارت را برای بیمه گر ارسال دارد.
  • برای جلوگیری از توسعه خسارت در موقع یا بعد از وقوع حادثه کلیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
  • بدون اجازه بیمه گر در مورد بیمه تغییراتی ندهد که تعیین علت حادثه یا ارزیابی خسارت را دچار اشکال نماید. مگر آنکه تغییرات در جهت تقلیل خسارت و یا رعایت منافع عمومی ضروری باشد.
  • ضمن همه گونه همکاری که بیمه گر برای تعیین حدود تعهدات خود بدان نیاز دارد حداکثر تا ۱۵ روز بعد از اطلاع از وقوع حادثه فهرست اموال موجود در روز حادثه، فهرست اموال ازبین رفته و آسیب دیده و در صورت درخواست بیمه گر بهای آنها بلاافاصله قبلا از تاریخ حادثه را در اختیاربیمه گر قرار دهد.

در مواردی ممکن است بیمه گذار به علت عدم رعایت شرایط و قوانین بیمه نامه، حقوق خود را از دست بدهد که خود موجب باطل شدن بیمه نامه می‌گردد.

مواردی که بیمه گذار حقوق خود را ازدست می‌دهد

طبق ماده ۲۲ شرایط عمومی بیمه نامه آتش سوزی ایران،درموارد زیر قرارداد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قبلا استرداد نمی باشد. در صورتی که قسمتی از حق بیمه وصول نشده و یا خسارتی پرداخت شده باشد بیمه گر محقق در مطالبه آن خواهد بود :

  • کتمان حقایق یا اظهارات خلاف واقع بیمه گذار در پیشنهاد بیمه به نحوی که منجر به کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه گر شده باشد.
  • بیمه کردن اموال به میزانی بیش از ارزش واقعی با قصد تقلب.
  • بیمه مضاعف مورد بیمه در مقبلا همان خطر و مدت در نزد بیمه گر دیگر با قصد تقلب.
  • مباشرت و یا مشارکت در ایجاد خسارت عمدی در موضوع بیمه توسط ذوی الحقوق اعم از بیمه گذار و یا قائم مقام وی.
  • بیمه خطری که قبلااً تحقق یافته است.

و درآخر

بعد از وقوع حادثه و ایجاد خسارت، از تیم کارشناسان بیمه نصری، مشاوره رایگان دریافت کنید تا برای ادعای دریافت خسارت از شرکت بیمه گر، با مشکل مواجه نشوید.

برای گرفتن مشاوره رایگان و خرید بهترین بیمه از معتمدترین نمایندگی با ما تماس بگیرید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *