بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر
بیمه نصری بیمه‌مسئولیت مسئولیت

هشدار به کارفرماها…اگر کارگر یا کارمند تحت پوشش خود دارید، کلیک کنید.

دیه قطع یک پا در سال ۱۳۹۹، با دیه ۳۳۰ میلیون تومان در ماه حلال و ۴۴۰ میلیون تومان در ماه حرام، ۱۶۵ میلیون تومان است. اکثر کارفرماها، با بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران آشنایی ندارند یا آشنایی مختصری دارند ولی از ضرورت خرید این بیمه و پوشش های آن بی خبرند و هنگام […]

بیمه تمام خطر پیمانکاران
بیمه مهندسی بیمه نصری بیمه‌مسئولیت مسئولیت

هدف بیمه تمام خطرپیمانکاران (C.A.R) چیست؟

بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران (CAR)، بیمه نامه ای است برای حفظ منافع کارفرما و پیمانکارانی که در کارهای عمرانی مانند ساخت ساختمان های مسکونی، تجار، انبار، بیمارستان، مدرسه، کارخانه، جاده، پل، پل عابرپیاده، اسکله، کانال، تونل، آب انبار، بندر، شبکه فاضلاب، کانال ارتباطی، فرودگاه، آشیانه هواپیما، ساختمان های موتورخانه اشتغال دارند. تامدت ها، بیمه […]